Cafe phố

Trụ sở chính công ty

Food Empire Holdings Limited
31 Harrison Road, #08-01
Food Empire Business Suites
Singapore 369649
www.foodempire.com
Phone: (65) 6622 6900
Fax      : (65) 6744 8977

 

FES Việt Nam

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 13-02, Pearl Plaza số 561A đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: (08) 3899 8755
Fax: (08) 3899 8277
Email:  info@maccoffee-vn.com

Văn phòng Bình Dương

Số 11, đường số 08, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Bình Dương
ĐT : (0650) 3767 188 – 3767 168
Fax: (0650) 3767 128
Email: info@maccoffee-vn.com