Food Empire xuất hiện trên chương trình “Business Warriors”

Food Empire xuất hiện trên chương trình “Business Warriors” của kênh NewsAsia. Chương trình “ Business Warriors” đưa thông tin kinh doanh tới những thị trường tiềm năng nhất thế giới. Thông qua những câu chuyện công việc kinh doanh đầy thăng trầm của các doanh nghiệp Singapore, chương trình đã đưa ra những thách thức mà các doanh nghiệp này gặp phải để đạt được những thành công như hiện nay.re