CAFÉ PHỐ SỮA ĐÁ

CAFÉ PHỐ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Đóng gói: 1 hộp = 1 dây = 24g x 10 gói.
 • Cách dùng: Ngon nhất khi uống với đá.

SEASONAL PACKAGING

 • Phố Đen Đá
 • Hộp Tết 2016
 • Hộp Tết 2015
 • Hộp 2/9
 • Hộp 20/10
 • Hộp Giáng Sinh
 • Phố Sữa Đá
 • HỘP TẾT 2019
 • Kết nối với Café Phố Sữa Đá:

re