Food Empire mua lại thành công

Food Emprie mua lại thành công nhãn hiệu cà phê hoà tan 3in1 đầu tiên của Nga, Petrovskays Slobodare