MacCoffee Được bình chọn là nhãn hiệu số 1 tại Nga

Tháng 10/2011: MacCoffee Được bình chọn là nhãn hiệu số 1 tại Nga, dựa trên kết quả khảo sát 250.000 ngườire