MacCoffee 3 in 1 được nhập khẩu

Sản phẩm MacCoffee 3 in 1 được nhập khẩu vào Việt Nam, được xem là sản phẩm cà phê hòa tan Tiên phong trên thị trường lúc bấy giờ.re