Nhà máy tại Bình Dương được thành lập

Nhà máy tại Bình Dương được thành lập, chủ yếu sản xuất để xuất sang thị trường Đông Âu và Châu Á.re