HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỚI

1.Hồ sơ tự công bố Maccoffee- Cafe Kết 20g
2. Hồ sơ tự công bố Nuớc tăng lực Red Indian HAWAII BLUE
3. Hồ sơ tự công bố Nuớc tăng lực Red Indian Passion Mojito
4. Hồ sơ tự công bố trà sữa trân châu HILLWAY
5. Hồ sơ tự công bố cà phê sữa đá sữa đá MacCoffee Morning
6. Hồ sơ tự công bố ngũ cốc dinh dưỡng – Maccereal Original
7. Hồ sơ tự công bố Snack khoai tây vị truyền thống Kracks
8. Hồ sơ tự công bố Snack khoai tây vị kem chua và hành Kracks
9. Hồ sơ tự công bố Snack khoai tây vị phô mai Kracks
10. Hồ sơ tự công bố Hillway Trà sữa trân châu xoài
11. Hồ sơ tự công bố Hillway Trà sữa trân châu
12. TB bổ sung thiết kế bao bì – Hillway 5s
13. TB bổ sung thiết kế bao bì – Đường xé nắp hộp PSD PDD PNL Cappuccino
14. TB bổ sung quy cách đóng gói – Combo PSD PDD Hillway
15. TB bổ sung thiết kế bao bì – Morning 16g
16. TB bổ sung thiết kế bao bì – PSD, PDD indate HSD
17. TB bổ sung thiết kế bao bì – Hillway 2s
18. TB bổ sung thiết kế bao bì – CAppuccino 4s cho CVS
19. TB bổ sung thiết kế bao bì – Hillway VN 203 bỏ số TCB
20. TB bổ sung thiết kế bao bì – Hillway update số TCB
21.Hồ sơ tự công bố Cà phê hòa tan MacCoffee Cappuccino Cheese Iced
22. Hồ sơ tự công bố Cà phê hòa tan MacCoffee Cappuccino Original Iced
23. Hồ sơ tự công bố sản phẩm mới của PHỐ Nhà Làm
24. Hồ sơ tự công bố Hillway Trà sữa trân châu dâu
25. Hồ sơ tự công bố thực phẩm bổ sung Ngũ cốc dinh dưỡng Canxi Original
26. Thông báo bổ sungthiết kế bao bì PSD Đổi NW-địa-chỉ
27. TB-bổ sung thiết kế bao bì PNL 10s
28. TB bổ sung thiết kế bao bì PSD 1 set Hillway
29. HSTCB-Ngũ cốc dinh dưỡng Canxi Original.pdf
30. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Tết Cafe Phố Hộp và Túi
31. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì trà sữa Hilllway Trà sữa Xoài
32. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Cafe Phố Nhà Làm
33. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Cafe Phố Đen Đá
34. Hồ sơ tự công bố MacCereal Ngũ cốc yến mạch ít đường
35. Hồ sơ tự công bố Cà phê sữa đá MacCoffee Ly Lớn
36. HSTCB Ngũ cốc dinh dưỡng Canxi
37. HSTCB MacCereal Macfito Ngũ cốc dinh dưỡng
38. HSTCB Hillway Trà vị đào trân châu
39. HSTCB Hillway Tra sua trân châu khoai môn
40. Thông báo hiệu chỉnh thông tin ghi nhận theo nghị định 1112021NĐ-CP Phố Đen Đá
41. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Hillway khuyến mãi ly thủy tinh
42. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Phố nhà làm khuyến mãi chén sứ
43. HSTCB Bánh quy bơ L’amore.pdf
44. HSTCB Hillway Tra_ sữa trân châu – Size L (Số TCB 01. FES (VN). 23)
45. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì – PSD Hillway 1s
45. HSCB-MacCoffee Café Phố Gold
46. HSTCB MacCoffee Cafe Phố Cà phê rang xay Nguyên Bản
47. Thông báo thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm Hillway trà sữa trân châu
48. Bổ sung thiết kế bao bì túi gold 
49. Bổ sung thiết kế bao bì Hillway ly giấy 1s AW
50. Thông báo thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm Hillway trà sữa trân châu Magisea
51. Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Phố Sữa Đá
52 Thông báo thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm Hillway trà sữa trân châu số TCB 07/FES(VN)/2021
53. Thông báo thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm Hillway trà sữa trân châu số TCB 17/FES(VN)/2021
54. Hồ sơ tự công bố Hillway Trà sữa trân châu
55.Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Maccoffee- café Phố- cà phê sữa đá
56.Thông báo bổ sung thiết kế bao bì Maccoffee- café Phố- cà phê sữa đá


re