Tháng 3/2023 Công ty TNHH FES Việt Nam – một thành viên của Tập đoàn Food Empire Holdings (Singapore) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt và phát triển thương hiệu MacCoffee CaféPHỐ tại Việt Nam.

“Đây không chỉ là sự kiện mang tính bước ngoặt mà còn nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ công nhân viên vào công cuộc phát triển của FES Việt Nam nói chung và MacCoffee CaféPHỐ nói riêng”, đại diện FES nhấn mạnh.